SỬA MÌNH

Ở đâu đó tôi nghe được một thông điệp: Chúng ta sinh ra trên đời này là để SỬA MÌNH.

Từ bao lâu nay tôi luôn tự nhủ sẽ sửa mình mỗi ngày để trở lên tốt hơn. Và tôi cứ đinh ninh rằng SỬA MÌNH là tu tâm, dưỡng tính, là nói lời hay, làm việc tốt là thực hành Tứ vô lượng tâm…

Nhưng thời gian gần đây tôi mới nhận ra như thế là chưa đủ. Gốc rễ là từ TÂM nhưng TÂM thì lại phản ứng với THÂN, không có thân thể này tâm cũng không còn. Thân không khỏe thì Tâm không thể vững. Vậy cần phải bắt đầu từ THÂN trước. Thân thể bạn, bạn không nâng niu biết ơn nó thì bạn thực hành biết ơn ở đâu cũng vô dụng. Bạn không biết rằng nhờ thân thể này bạn mới được sống, nhưng mỗi ngày trôi qua bạn lại tạo thêm gánh nặng, tạo thêm bệnh tật trên cơ thể bạn.

SỬA MÌNH trước hết bắt đầu từ thân thể mình đã./