SỬA MÌNH

Ở đâu đó tôi nghe được một thông điệp: Chúng ta sinh ra trên đời này là để SỬA MÌNH. Từ bao lâu nay tôi luôn tự nhủ sẽ sửa mình mỗi ngày để trở lên tốt hơn. Và tôi cứ đinh ninh rằng SỬA MÌNH là tu tâm, dưỡng tính, là nói lời hay, […]